Σκοπός Π.Μ.Σ

Στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακού Σπουδών είναι οι ακόλουθοι

Η παροχή και απόκτηση γνώσεων για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων στα συστήματα προστασίας και διαχείρισης του Υδάτινου Περιβάλλοντος

1
2

Η ανάπτυξη τεχνολογικών μεθόδων παρακολούθησης, διαχείρισης αποκατάστασης και προστασίας των φυσικών συστημάτων

Η δημιουργία ικανών επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα

3
4

Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Το Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής
των αιτήσεων για την εισαγωγή µεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών για
το ακαδηµαϊκό έτος 2023-2024 στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε τίτλο:

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ


H ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
εως
0
μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες
εως
0
Υπότροφος του Ι.Κ.Υ
Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ
0
ευρω

Μεταπτυχιακά προγράμματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σας παρουσιάζουμε ενα σύντομο βίντεο με αρκετές πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλιας